Κάλε - Μάνγκο 16,00€
Τσιριγοτικη    9,00€
Βραστά        10,00€
Χόρτα       8,00€
Ρόκα χέλι        10,00€
Τοματίνια Καπαρόφυλλα 8,00€
Ψάριστον        12,00€
Του τσοπάνη    10,00€
πατζαροσαλάτα 7,50€