τσιπούρα (Kg) 75,00€
φαγκρί (Kg) 75,00€
συναγρίδα (Kg) 75,00€
σαργός (Kg)  75,00€
μπαρμπούνι (Kg) 75,00€
ροφός (Kg) 75,00€
παντελής (Kg) 75,00€
στήρα (Kg) 75,00€
κουτσομούρα (Kg) 50,00€
μπακαλιάρος (Kg) 50,00€
λαβράκι (Kg) 50,00€
κοκάλια (Kg) 36,00€
σαλάχι (Kg) 36,00€
καλαμάρι φρέσκο (Kg) 50,00€
αθερίνα       7,50€
σαρδέλα 7,50€
γαύρος        7,50€
μαρίδα       9,00€
γόπα (Kg) 30,00€